SkatteverketLogo

Utnyttja ditt ROT-avdrag

För ROT-arbeten som utförs från och med den 8 december 2008 kan fysisk person erhålla skattereduktion. Från och med den 1 januari 2016 erhålls skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kr per beställare. Beslut om skattereduktion fattas i anslutning till inkomsttaxeringen.

För att tydliggöra att det är fråga om ROT-arbeten i ett uppdrag har Sveriges Byggindustrier tagit fram ROT-klausulen som bör undertecknas av parterna för att ingå som en del av avtalet. Normalt är det Hantverkarformuläret 14 som används för uppdraget. Hantverkarformuläret innehåller bestämmelser om ROT-avdrag. I de fallen Hantverkarformuläret inte tillämpas kan ROT-klausulen användas som en bilaga till det egna avtalet. De uppgifter som ska noteras i ROT-klausulen är sådana som entreprenören behöver när vid begäran om utbetalning från Skatteverket. ROT-klausulen innehåller även en reglering om kundens skyldighet att i vissa fall betala ersättning för arbete om ROT-avdrag helt eller delvis inte beviljats eller återkrävs från Skatteverket.